KNVB ClubApp hanteert gedurende de actieweken de volgende actievoorwaarden:

Kortingsactie huidige klanten
Draag als klant een andere club aan voor de KNVB ClubApp en ontvang dit seizoen 25% korting op het abonnement van de ClubApp. De nieuwe klant ontvangt dit seizoen een korting van 50%. 
Deze actie is geldig voor het seizoen 2015/2016. 

Het is van belang dat de nieuwe klant de naam doorgeeft van de club die hen heeft aangedragen, dit kan via het inschrijfformulier (vermeld naam club bij veld "beurscode") of stuur een email naar support@knvbclubapp.nl.  

De 25% korting op de KNVB ClubApp is geldig voor bestaande klanten en is pas van toepassing wanneer de nieuwe club haar contract van de KNVB ClubApp heeft geretourneerd. Het aantal aangedragen clubs is niet van invloed op de 25% korting, de korting blijft gelijk ongeacht aantal aangedragen clubs.  

De 50% korting op de KNVB ClubApp is geldig voor nieuwe klanten en is voor een contractperiode van 1, 2 of 3 jaar. De vaststelling van de kortingsperiode gebeurt in overleg met de supportafdeling van de KNVB ClubApp en wordt contractueel vastgelegd.

Door gebruik te maken van de actie vervalt de mogelijkheid om gebruik te maken van de proefmaand.

De actie geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen.

KNVB ClubApp behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat KNVB ClubApp daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.

Druk- en zetfouten voorbehouden